Bli medlem Skriv ut Skicka sidan

Som medlem får du möjlighet att stötta verksamheten på Breanäs Missionsgård, som helt drivs av idéella krafter. Missionsgården har mer än 500 medlemmar. Som medlem får du regelbundet informatiom om gårdens verksamhet genom Rundbrevet.

Breanäs Missionsgårds syfte:

Föreningens mål är att föra människor till Jesus Kristus och att befästa dem i en sann tro på honom.

Föreningen anser att en sann tro på Jesus är bunden till Bibeln som Guds ord.

Verksamheten skall i första hand vara inriktad på barn och ungdom men är öppen för alla som delar föreningens allmänna målsättning.

Föreningen vill främja sitt mål, genom att samla människor till predikan, undervisning, bibelstudier, bön och kristen gemenskap.

Medlemskap:

Rätt att bli medlem har den som vill främja föreningens arbete och fyllt 15 år.

Föreningens styrelse kan i varje enskilt fall ta upp frågan om medlemskap till prövning.

Varje medlem skall betala en av årsmötet fastställd avgift, nuvarande avgift är 200 kr per år.

Kontakta föreningen via  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den  vid frågor gällande medlemskap.

 

Breanäs Missionsgård ligger i ett naturskönt område vid sjön Immeln i nordöstra Skåne.

breans_liten

Breanäs Missionsgård

Breanäs 3057

289 73 Immeln 

0708490589
info@breanas.se
(Husmor nås på e-post
och tfn ovan)

Bankgiro 536-7693
Plusgiro 5 96 46-0

Org. nr 838201-0273