Bli medlem Skriv ut Skicka sidan

Som medlem får du möjlighet att stötta verksamheten på Breanäs Missionsgård, som helt drivs av idéella krafter. Missionsgården har mer än 500 medlemmar. Som medlem får du regelbundet informatiom om gårdens verksamhet genom Rundbrevet.

Breanäs Missionsgårds syfte:

Föreningens mål är att föra människor till Jesus Kristus och att befästa dem i en sann tro på honom.

Föreningen anser att en sann tro på Jesus är bunden till Bibeln som Guds ord.

Verksamheten skall i första hand vara inriktad på barn och ungdom men är öppen för alla som delar föreningens allmänna målsättning.

Föreningen vill främja sitt mål, genom att samla människor till predikan, undervisning, bibelstudier, bön och kristen gemenskap.

Medlemskap:

Rätt att bli medlem har den som vill främja föreningens arbete och fyllt 15 år.

Föreningens styrelse kan i varje enskilt fall ta upp frågan om medlemskap till prövning.

Varje medlem skall betala en av årsmötet fastställd avgift, nuvarande avgift är 200 kr per år.

Kontakta föreningen via  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den  vid frågor gällande medlemskap.

Medlemsregister:

Som medlem i föreningen Breanäs Missionsgård finns namn, postadress, epostadress och telefonnummer dokumenterade i ett medlemsregister. Inga andra uppgifter sparas i detta register. Uppgifterna används för att administrera medlemskapet samt för att kommunicera information kring föreningen och verksamheten på Breanäs Missionsgård. Styrelsen samt de/den person som styrelsen utsett att ansvara över registret har tillgång till det. Uppgifter ur registret lämnas inte ut till någon annan.

Varje enskild medlem har rätt att ta del av vilka uppgifter som finns registrerade samt ändra eller ta bort sina uppgifter. Varje medlem uppmanas delge föreningen ändrade uppgifter så att uppgifterna är korrekta och aktuella. Registret gallras regelbundet, antingen när medlem aktivt avslutar sitt medlemskap eller medlem inte betalt medlemsavgift under 2 år.

Om en person under 16 år vill bli medlem i föreningen krävs målsmans samtycke.

 

Breanäs Missionsgård ligger i ett naturskönt område vid sjön Immeln i nordöstra Skåne.

breans_liten

Breanäs Missionsgård

Breanäs 3057

289 73 Immeln 

0708490589
info@breanas.se
(Husmor nås på e-post
och tfn ovan)

Bankgiro 536-7693
Plusgiro 5 96 46-0

Org. nr 838201-0273