Om Breanäs

Breanäs Missionsgårds syfte

Föreningens mål är att föra människor till Jesus Kristus och att befästa dem i en sann tro på honom.

Föreningen anser att en sann tro på Jesus är bunden till Bibeln som Guds ord.

Verksamheten skall i första hand vara inriktad på barn och ungdom men är öppen för alla som delar föreningens allmänna målsättning.

Föreningen vill främja sitt mål, genom att samla människor till predikan, undervisning, bibelstudier, bön och kristen gemenskap.

Föreningen har en Alkohol- och drogfri policy

Läs mer om gårdens fakta och historia på Helgade rum

Medlemskap

Rätt att bli medlem har den som vill främja föreningens arbete och fyllt 15 år.

Föreningens styrelse kan i varje enskilt fall ta upp frågan om medlemskap till prövning.

Varje medlem skall betala en av årsmötet fastställd avgift, nuvarande avgift är 200 kr per år.

Kontakta föreningen via medlemsregister@breanas.se vid frågor gällande medlemskap.

Medlemsregister

Som medlem i föreningen Breanäs Missionsgård finns namn, postadress, epostadress och telefonnummer dokumenterade i ett medlemsregister. Inga andra uppgifter sparas i detta register. Uppgifterna används för att administrera medlemskapet samt för att kommunicera information kring föreningen och verksamheten på Breanäs Missionsgård. Styrelsen samt de/den person som styrelsen utsett att ansvara över registret har tillgång till det. Uppgifter ur registret lämnas inte ut till någon annan.

Varje enskild medlem har rätt att ta del av vilka uppgifter som finns registrerade samt ändra eller ta bort sina uppgifter. Varje medlem uppmanas delge föreningen ändrade uppgifter så att uppgifterna är korrekta och aktuella. Registret gallras regelbundet, antingen när medlem aktivt avslutar sitt medlemskap eller medlem inte betalt medlemsavgift under 2 år.

Om en person under 16 år vill bli medlem i föreningen krävs målsmans samtycke.

Uthyrning

I den mån gården inte används till egen verksamhet hyrs den ut till enskilda och grupper.

Konfirmationsläger

Genom ett fyra veckors läger på sommaren har du möjlighet att konfirmeras på Breanäs.

Bli medlem

Föreningen Breanäs består av medlemmar som vill stötta och driva verksamheten på gården.

Stöd Breanäs

Tycker du verksamheten på Breanäs är viktig tar vi tacksamt emot en gåva.

DAGENS
BIBELORD